Omgaan met pesten

Hans van Therapie & Relatietherapie Heerlen-Landgraaf

Omgaan met pesten

Heb jij te maken met pestgedrag, bij jezelf of in je omgeving en ben je op zoek naar een therapeut?

Mijn naam is Hans Strack. Als gekwalificeerd therapeut ben ik geregistreerd bij de VIT en RBCZ. Op deze pagina vertel ik wat meer over omgaan met pesten en mijn kijk daarop.

Met een systemische kijk naar pesten kunnen wij hier anders mee omgaan. Bijvoorbeeld: wat ontbreekt diegene die pest toch dat hij het nodig heeft iemand te zoeken die aanvult wat hij mist? Zonder de gepeste is hij blijkbaar niet compleet. Als wij zo kijken, krijgt de gepeste psychologisch al een andere positie.

Hij is niet alleen het slachtoffer, maar juist iemand die een gebrek of tekortkoming bij de pester opvult. Als de pester dat ook zo zou begrijpen, zal dat waarschijnlijk invloed op het gedrag van beiden hebben.

Wat wij ook geregeld zien, is dat pestgedrag op een bepaalde laag in het systeem of de organisatie plaats vindt. Dit probleem bestaat al jaren en er wordt niets aan gedaan. Een reden zou kunnen zijn dat op een niveau hoger (bijvoorbeeld bij het management) de verhoudingen onderling niet collegiaal zijn.

Dat betekent dat als op een lager niveau gepest wordt, vanuit deze hogere laag geen pogingen worden ondernomen dit gedrag te veranderen. Je zou dan immers eerst op je eigen laag orde op zaken moeten zetten. Het is vaak te zien dat een lagere laag in de organisatie laat zien wat in een hogere laag aanwezig is maar niet besproken mag/kan worden.


Omgaan met pesten

Naar het complete systeem kijken

Pesten kan op verschillende manieren worden aangepakt, de manier hoe ik ermee omga is naar het complete systeem kijken, wat heeft pesten voor functie in het geheel? Uiteraard dienen wij in therapie ervoor te zorgen dat de gepeste op een waardige manier zijn positie verandert en hierdoor de last van het pesten eindelijk kwijt kan.

Als jij je in bovenstaande herkent, neem gewoon contact op.
Ik ben ervan overtuigd dat wij samen een andere vorm vinden die je leven gelukkiger maakt.

Hans Strack
Geregistreerd bij VIT en RBCZ